خط مشی گروه REM

خط مشی ما در گروه REM ایجاد حس اطمینان و آرامش در مسیر تحقق اهداف مشارکت شماست.

تلاش در جهت حفظ و افزایش سرمایه شما سیاست جدایی ناپذیر گروه ساختمانی رم است.

[اعتماد] ارزش بنیادین ما در گروه رم است و هر موضوعی که باعث خدشه دار شدن این اعتماد شود خط قرمز ماست.

ما در گروه رم تلاش میکنیم یک رابطه بلند مدت تجاری ( برد – برد ) که احساس امنیت و آرامش را در شما ایجاد نماید شکل دهیم.