سهامداری

اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به روش‌های گوناگون در ساخت و ساز با شرکت رویا عمارت خاور میانه همکاری داشته باشند. این همکاری طبق قراردادهای رسمی صورت خواهد گرفت.

  • مشارکت: مالکین محترم ساختمان‌های فرسوده (کلنگی) طبق عرف روز می‌توانند در ساخت ساختمان جدید با این شرکت مشارکت داشته باشند.
  • پیش فروش / پیش خرید: افرادی که تمایل داشته باشند می‌توانند در هر مرحله از ساخت اقدام به خرید یک یا چند واحد از هر یک از آپارتمان‌های در دست ساخت نمایند.
  • سهامداری و سرمایه گذاری: با هر مبلغ آورده‌ای امکان سهامداری در پروژه‌ها فراهم شده است. پس از تکمیل پروژه و فروش واحدها، سهامدار به نسبت مبلغ آورده خود سود پروژه را دریافت می‌کند.