معرفی رویا عمارت خاورمیانه

شرکت رویا عمارت خاورمیانه رعایت اصول ایمنی را از مهمترین وظایف خود می‌داند. به رغم اعمال کلیه تمهیدات ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز و اعمال شدیدترین ضوابط ممکن، از انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت عمومی، مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور، بیمه مهندسی سازه‌ها، بیمه مسئولیت کارفرما و … در پروژه‌ها استفاده می‌شود تا در صورت هر گونه رویداد پیش‌بینی نشده خسارات وارده به شرکت رویا عمارت خاورمیانه، کارکنان، پیمانکاران، سرمایه‌گذاران، سهامداران،  و سایر ذینفعان از طریق شرکت‌های بیمه‌گذار جبران شود